de open hand - de gesloten hand

open en gesloten hand

........Als de kunstenaars zich identificeren met de witte selecterende hand dan kunnen ze dat louterzijn binnen de vermenigvuldiging van de producten van de economie. Deze grenzeloosheid van de kunstenaar betekent het opheffen van het individu, het individu is niet anders dan een vehikel van de economie. En er is geen vermenigvuldiging wanneer de vehikels daarvan, producten en consumenten, niet zoveel mogelijk aan elkaar gelijkgeschakeld zijn. Eenvormigheid dient productieverhoging............

open hand - de gesloten hand PDF 

english version

the open hand - the closed hand pdf

 update 2021tekst open hand copy

 

stil en leeg is de publieke plaats van de architect

.......‘I have not experienced the miracle of faith but I have often known the miracle of inexpressible space’ .Veeleer moet Le Corbusier aan het eind van zijn leven er achter zijn gekomen dat hij die stille en ‘zekere’ plaats alleen in zichzelf kon zoeken. Aan het einde van zijn leven sprak hij de woorden: ‘Architecture is nothing, life is everything’.Een opmerkelijke uitspraak van de invloedrijkste architect van de 20e eeuw, die zijn hele leven toegewijd is aan de architectuur. Een leven dat hij wellicht tracht te benaderen door middel van de architectuur........  2007

stil en leeg is de publieke plaats van de architect PDF  2007

English version: The public space of the architect is quiet and empty  PDF   2007

 

IMG 1844 klein

Update of 'empty and quiet' 2007  > paradigm shift to ENERGY IS INFORMATION 2021

ARCHITECTURE IS SHAPING THE ENERGY OF EMOTIONAL CONNECTIONS

dubai en manhattan

....Het nieuwe model van stedelijk leven zal ontstaan uit de begrenzingen van de beperkt bewoonbare aarde met haar vervuiling,klimaatsveranderingen en beschikbare energie.....

dubai en manhattan PDF

de nieuwe arche

in samenwerking met Brent Batstra

......De archê -  Architectuur dankt haar bestaan niet in eerste instantie aan gebouwen e.d. maar aan de daarvoor bepalende archè. Het oude Griekse woord archè betekent, zowel het uitgangspunt van waaruit men eerst met het bouwen (met het tektonische aan de slag gaat) aanvangt als het uiteindelijke doel met het oog waarop men bouwt (dus hoe men omgaat met het tektonische om een bepaald doel te bereiken). Binnen het leven van free energie worden mensen als energieleveranciers, producenten en gebruikers gezien..........

de nieuwe arche PDF

één enkele gedachte

een enkele gedachte

 .....Het feedbacksysteem is er dankzij de gelijkschakeling. De grens tussen mensen en dieren(mieren) wordt hier opgeheven. De ‘menselijke’ geest van Le Corbusier is verdwenen. Om dit oneindige beginsel van Cradle to cradle kracht bij te zetten, is er wel iets anders nodig:  'Dit boek gaat uit van een positief mensbeeld.'    Waarom deze vermelding?....Wat is de betekenis van dit ‘mens’ beeld?  Le Corbusiers ‘menselijke’ geest lijkt te zijn verdwenen en opgenomen binnen de eigen marketing met een verborgen agenda: de strijd om succes..........

één enkele  gedachte PDF

voor de liefde van god en uniformiteit

.....Deze menselijke schedel is van onze tijd. Zijn mond staat open en lacht ons uit. Het kunstwerk leeft. Het levende aan het kostbare kunstwerk is: Beveiliging zijn hele leven. Waarom verschijnt het mij ook als horror? Omdat het gelaat van die andere mij niets zegt. Er is geen herkenning. Het zijn de diamanten die schitteren. Toch brengt het mij voor de dood, maar dan alleen om de verschrikking te ervaren dat de dood hierin weg is. Hij heeft afscheid genomen. De dood is tot commodoty gemaakt. Hij is verhandelbaar...........

 

voor de liefde van god en uniformiteit

English version For the love of god and uniformity PDF

 
hans moor architects architecture and urban planning