brug van wind en water

Written by hans moor. Posted in wind en water

bridge of wind and water klein

 

opdrachtgever: OBR Rotterdam   oplevering: 2001

Voor de brug van wind en water is een onderscheid gemaakt tussen een wandelroute en een auto- en fietsroute. De bestuurder van de auto is nagenoeg niet vatbaar voor wind en water, hij bevindt zich binnen. De wandelaar is echter wel ontvankelijk voor wind en water. Voor hem is de route naar beneden, die leidt naar de wind- en waterinstallatie. Het is een installatie die in twee delen uiteenvalt en verbonden is door een deel transparant rooster.  De 'waterinstallatie' richt zich op het stromen en het klotsen van het water. Hiervoor is de trap naar het water en een plek die drijft op water. De windmachine in de vorm van een rotor zal door de wind draaien. Onder je voeten zal het water stromen. Wind en water komen hier samen in de gesimuleerde gewichtloosheid.

de onuitsprekelijke gemeenschap

Written by hans moor. Posted in wind en water

 

ontwerp: 1996   archiprix nederland eervolle vermelding 1998

De onuitsprekelijke gemeenschap - Maurice Blanchot

De opgave was een 'twin-house voor een astronaut en een danseres en kreeg als titel mee: De onuitsprekelijke gemeenschap (naar een boek van Maurice Blanchot). Het zijn twee woningen geworden die in eerste instantie autonoom lijken vormgegeven, elk met een eigen programma dat in overleg met een astronaut en een danseres tot stand is gekomen. Toch ontlenen ze hun bestaansrecht juist aan hun onderlinge betrokkenheid, die niet vanzelfsprekend en nooit permanent is, in die zin onuitsprekelijk blijft. De verbinding tussen de beide woningen 'waardoor de astronaut kan leren dansen' is geen gegeven, geen duurzame toestand, maar blijft in wording en bestaat alleen als spanning en als dynamiek. Er is geen status quo, er is een wisselende intensiteit, een polariteit die elk resultaat, in elke blijvende verbinding zijn kracht verliest.

Het ontwerp ontleent zijn kracht aan het feit dat de literaire metaforen niet direct in vorm worden vertaald, maar via de tussenschakel van de techniek aan het ontwerp worden gehecht. De locatie aan weerszijde van de dijk is gelukkig omdat een dijk evenals het ontwerp de aparte functie van het doorlaten (van water), zowel communicatie als afzondering teweeg brengt.

waterloop shopping nieuwegein

Written by hans moor. Posted in wind en water

Waterloop-shopping is een shoppingexperience  gerelateerd aan water. Water wordt als het belangrijkste element gezien om het shopping-complex te transformeren tot een verblijfplaats voor sport, vermaak, winkelen etc. Het water loopt door het gehele complex als een loop en voorziet de waterfuncties van energie. De energie wordt geleverd door windmachines en zonnecollectoren. Deze energiemachines maken onderdeel uit van het complex, ze maken zowel de warme badcultuur mogelijk als ook de koude schaatscultuur. Het complex is  indoor en  outdoor ontwikkeld. Indoor als een shoppingmal met kleine sportmogelijkheden, waaronder schaatsen, badcultuur en klimwand -waterval etc. Outdoor is als shopping met kleinere shops en restaurants inclusief waterspel en publieke ruimten

hans moor architects architecture and urban planning