AIM architecture information model - evolutie van ontwerp

Written by hans moor. Posted in AIM architecture information model

 

De manier waarop wij ontwerpen is geënt op de biologische wereld van de ontwikkeling van
soorten; een individu van een soort bestaat ook uit een complexe samenhang van niveaus. De
ontwikkeling van individuen komt doordat er op genetisch niveau variaties ontstaan die op
fenotypisch niveau ‘afwijkingen’ (verbeteringen of verslechtering) met zich meebrengen.
Door de verandering van het leefmilieu (het extended fenotype) blijkt een afwijking opeens
een verbetering of verslechtering te impliceren. Het continue veranderend democratisch
werkveld van de architectuur is vergelijkbaar met deze onvoorspelbaarheid van de natuurlijke
selectie waarin het leefmilieu verandert. Onze ontwerpmethodiek incorporeert deze
onvoorspelbare veranderlijkheid doordat wij de veranderlijkheid als parameter in onze
methode opnemen. Dit doen wij door allerlei niveaus afzonderlijk te onderzoeken en daar
variaties van ontwerp laten opkomen. Vervolgens brengen we deze variaties samen wanneer
we het te ontwerpen gebouw verder concretiseren. Ook hier ontstaan weer nieuwe en
onvoorziene varianten; oftewel mogelijkheden. Nieuwe mogelijkheden voor een nieuwe
manier om over ruimte na te denken.

hans moor architects architecture and urban planning