domino feedback simple sytem - complex performance

ontwerp:2007

Het onderzoek voor domino Feedback begon met een deelname voor een prijsvraag van een woonhuis. De prijsvraag had als thema 'eenvoudig' bouwen. De gedachte van 'eenvoudig' bouwen kan vanuit verschillende motieven begrepen. Je zou kunnen denken aan een goedkopere (meer economische) manier van bouwen. Het zou kunnen zijn dat het woord 'eenvoud' een tegenstelling moet creëren om een complexe manier van bouwen tegen te gaan. Complex bouwen houdt vaak in, dat er veel variaties geconstrueerd dienen te worden die tot stand moeten komen binnen democratische processen. Je hoeft maar te denken aan de veel gevraagde thematische belevingen. Complexiteit kan dus een verhoogde kostenpost betekenen voor het bouwen. Een economischer manier van bouwen (energiebesparing, vindingrijkheid etc.) stond ons aan, maar de tegenstelling met een complexe manier van bouwen was voor ons niet van belang. Eenvoud en complex zijn geen woorden die als thema een ontwerpproces kunnen sturen.

hans moor architects architecture and urban planning