concepthouse prototype gereed

Geschreven door hans moor. Gepost in nieuws

 Concepthouse Prototype is een samenwerkingsverband tussen de academische wereld en partners uit de bouwpraktijk. Gezamenlijk ontwikkelen zij een innovatief bouwconcept voor de Nederlandse woningmarkt naar aanleiding van energie, milieu en bouwtechnische vraagstukken. Hiermee wordt geanticipeerd op de wettelijke eis voor een EPC van 0,0 in 2020.

Om voor de langere termijn praktische en resultaatgerichte oplossingen te ontwikkelen, is er gekozen voor een integrale benadering. Specialistische kennis vanuit de TU-Delft en vanuit de bouwpraktijk zijn gebundeld om de complexe ontwerpproblematiek rond gestapelde woningbouw aan te pakken. Begin 2011 is hiervoor een consortium opgericht.

Naast de vele technische en bouwkundige eisen, is er een cruciale rol toebedeeld aan het consumentgericht bouwen. Concepthouse en Consortium ontwikkelen zich door het implementeren van keuzen van opties, alternatieven (indelingen etc.) en architectuur, die betrokken zijn op de gebruiker.

Medio januari is het prototype van Concepthouse gereed gekomen op de RDM Campus te Heijplaat, Rotterdam. Het is een plug & play energieleverend appartement. De vloeren, wanden en het dak worden kant en klaar op de bouwplaats afgeleverd. Dit geldt ook voor de centrale cel, waarin sanitaire voorzieningen, installaties en aansluitingen voor elektra, water, riool en dergelijke zijn aangebracht .

Het prototype moet uiteindelijk de benodigde testresultaten en bewonerservaringen opleveren om tot marktgerichte optimalisatie van de ontwikkelde bouwcomponenten te komen.

Op dit moment zijn de eerste voorbereidingen in ontwikkeling die een in serie gebouwde appartementencomplex (nulserie) mogelijk moeten maken.

Concepthouse presenteert zich op -Building Holland 2012- in de RAI te Amsterdam in de stand van Boosting.  www.concepthouse.bk.tudelft.nl

Hans Moor Architects maakt deel uit van consortium

 

Cultural festival Shenzhen China

Geschreven door hans moor. Gepost in nieuws

Van 28 november tot 3 december 2012 werd op uitnodiging van JBCIDU het 2e international design cultural fedtival bezocht. Het thema van het festival: geintergreerde planning en ontwerp. Architecten uit verschillende continenten waren daarbij aanwezig. o.a. Alberts en van Huut, en Henk Doll  (Ned),  Martha Schwartz(GB) , Satoshi Ohashi (Zaha hadid, Beijng)e.a. Een van de hoogtepunten was de ronde tafelconferentie met de burgermeester van Shenzhen.

 

 

days of dutch architecture tbilisi, georgie

Geschreven door hans moor. Gepost in nieuws

Op initiatief van de Nederlandse Ambassade bij monde van Pieter Jan langeberg te Tbilisi, Georgie en Dr. Lena Kiladse, professor of Georgian technical University werd van 17 tm 19 december 2012 een overzichtstentoonstelling 'Days of Dutch architects 'gehouden. Hans Moor Architects was deelnemer van deze selectie van 15 bureaus. Vertegenwoordigd waren o.a. Concern, UN-studio, Uarchitects, Casanova-hernandez e.a. Veel belangstelling van de georgische gemeenschap en bijzonder bezoek van de minister van Economische zaken en de president van Georgie, Mikheil Saakashvili.

https://www.finchannel.com/tourism-and-travel/34088-

1355956061472

 

 

hemelswaterhuis - regenwater is drinkwaterhuis

Geschreven door hans moor. Gepost in nieuws

 hemelwaterhuis 25 februari 2019 YY05

Conceptwoning met installatie voor het transformeren van regenwater naar drinkwater. Het principe van de woning bestaat uit een innovatief dak met daaronder de woonruimte. In het dak zijn zoveel mogelijk verschillende duurzame innovaties opgenomen. De woonruimte onder het dak is vrij in te delen door de gebruiker. Dit kan met vaste wanden, maar ook met flexibele wanden.Het dak van de woning vangt regenwater op en voorziet daarmee in waterberging. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor drinkwater. Hiervoor dient het principe van hemelswater. van Albert Jansen

LOGO BEELDTYPO black

hans moor architects architecture and urban planning