de open hand - de gesloten hand

open en gesloten hand

........Als de kunstenaars zich identificeren met de witte selecterende hand dan kunnen ze dat louterzijn binnen de vermenigvuldiging van de producten van de economie. Deze grenzeloosheid van de kunstenaar betekent het opheffen van het individu, het individu is niet anders dan een vehikel van de economie. En er is geen vermenigvuldiging wanneer de vehikels daarvan, producten en consumenten, niet zoveel mogelijk aan elkaar gelijkgeschakeld zijn. Eenvormigheid dient productieverhoging............

 

 

open hand - de gesloten hand PDF

één enkele gedachte

......Het feedbacksysteem is er dankzij de gelijkschakeling. De grens tussen mensen en dieren(mieren) wordt hier opgeheven. De ‘menselijke’ geest van Le Corbusier is verdwenen. Om dit oneindige beginsel van Cradle to cradle kracht bij te zetten, is er wel iets anders nodig:  'Dit boek gaat uit van een positief mensbeeld.'

Waarom deze vermelding?....Wat is de betekenis van dit ‘mens’ beeld?

Le Corbusiers ‘menselijke’ geest lijkt te zijn verdwenen en opgenomen binnen de eigen marketing met een verborgen agenda: de strijd om succes..........

 

één enkele  gedachte PDF

voor de liefde van god en uniformiteit

    .....Deze menselijke schedel is van onze tijd. Zijn mond staat open en lacht ons uit. Het kunstwerk leeft. Het levende aan het kostbare kunstwerk is: Beveiliging zijn hele leven. Waarom verschijnt het mij ook als horror? Omdat het gelaat van die andere mij niets zegt. Er is geen herkenning. Het zijn de diamanten die schitteren. Toch brengt het mij voor de dood, maar dan alleen om de verschrikking te ervaren dat de dood hierin weg is. Hij heeft afscheid genomen. De dood is tot commodoty gemaakt. Hij is verhandelbaar...........

voor de liefde van god en uniformiteit

hans moor architects architecture and urban planning