de open hand - de gesloten hand

open en gesloten hand

........Als de kunstenaars zich identificeren met de witte selecterende hand dan kunnen ze dat louterzijn binnen de vermenigvuldiging van de producten van de economie. Deze grenzeloosheid van de kunstenaar betekent het opheffen van het individu, het individu is niet anders dan een vehikel van de economie. En er is geen vermenigvuldiging wanneer de vehikels daarvan, producten en consumenten, niet zoveel mogelijk aan elkaar gelijkgeschakeld zijn. Eenvormigheid dient productieverhoging............

 

 

open hand - de gesloten hand PDF

één enkele gedachte

......Het feedbacksysteem is er dankzij de gelijkschakeling. De grens tussen mensen en dieren(mieren) wordt hier opgeheven. De ‘menselijke’ geest van Le Corbusier is verdwenen. Om dit oneindige beginsel van Cradle to cradle kracht bij te zetten, is er wel iets anders nodig:  'Dit boek gaat uit van een positief mensbeeld.'

Waarom deze vermelding?....Wat is de betekenis van dit ‘mens’ beeld?

Le Corbusiers ‘menselijke’ geest lijkt te zijn verdwenen en opgenomen binnen de eigen marketing met een verborgen agenda: de strijd om succes..........

 

één enkele  gedachte PDF

hans moor architects architecture and urban planning