domino feedback simple sytem - complex performance

Geschreven door hans moor. Gepost in design

ontwerp:2007

Het onderzoek voor domino Feedback begon met een deelname voor een prijsvraag van een woonhuis. De prijsvraag had als thema 'eenvoudig' bouwen. De gedachte van 'eenvoudig' bouwen kan vanuit verschillende motieven begrepen. Je zou kunnen denken aan een goedkopere (meer economische) manier van bouwen. Het zou kunnen zijn dat het woord 'eenvoud' een tegenstelling moet creëren om een complexe manier van bouwen tegen te gaan. Complex bouwen houdt vaak in, dat er veel variaties geconstrueerd dienen te worden die tot stand moeten komen binnen democratische processen. Je hoeft maar te denken aan de veel gevraagde thematische belevingen. Complexiteit kan dus een verhoogde kostenpost betekenen voor het bouwen. Een economischer manier van bouwen (energiebesparing, vindingrijkheid etc.) stond ons aan, maar de tegenstelling met een complexe manier van bouwen was voor ons niet van belang. Eenvoud en complex zijn geen woorden die als thema een ontwerpproces kunnen sturen.

wereldduurzaamheidscentrum friesland

Geschreven door hans moor. Gepost in design

No images found.

prijsvraag:2009

U.F.O.L.  Universal feedbackloop of life.

Het Nederlandse landschap dat gedurende honderden jaren achterheen is getransformeerd, vormt een technische constructie. Dit is overal concreet te zien door dijken, sluizen en gemalen. Deze specifieke omgang met het landschap heeft er voor gezorgd dat de Nederlander achter de dijken en de duinen veilig kan leven. Voorheen werden technische grenzen tussen landschap en zee eenduidig vastgelegd. Het betekende het water zoveel mogelijk tegen houden. Daar is onder andere sinds de Oosterscheldekering in 1980 verandering in gekomen. Als flexibele ‘dijk’ kan deze tegenwoordig op grote schaal water doorlaten, maar kan ook bij gevaarlijk hoog water de zee veilig tegenhouden. Met deze flexibele, technische wijze van omgaan van zee met landschap is een fundamentele verandering aangebroken. Binnendijks ontstaan bijvoorbeeld nieuwe soorten landschap door vermenging van zout en zoet water. Door onze technische kijk op landschap en bebouwing veranderen wij onze omgeving. Maar omgekeerd is dat ook het geval. Het veranderde landschap transformeert de mens.  We hebben dit de universele feedbackloop van het leven genoemd. Een flexibele technische constructie, in de vorm van een moderne dijk, verschijnt in ons dagelijks leven niet anders dan als een feedbacksysteem.  Een wereldduurzaamheidscentrum zou ook een Universal feedbackloop of life. U.F.O.L.  moeten zijn.

hans moor architects architecture and urban planning