kantoorgebouw 'Grote Beer'

Written by hans moor. Posted in kantoor

1 community of emptiness 2 copy
 maquette model02 klein

Kantoor community of emptiness

Het concept voor kantoorgebouw 'communty of emptiness' is ontwikkeld vanuit een economisch idee dat er plaatselijk (de twee koppen van het gebouw) in het kantoorgebouw verdiepingshoogtes van een aantal lagen (4 of vijf) kan worden verlaagd, zodat meer M2 kunnen ontstaan. ( in de eindcalculatie van haalbaarheid (meer geveloppervlak) valt de plaatselijke verhoging van vloerhoogte weg (in de midden zone) tegen de ruimtelijke opbrengsten per M2.) Tegelijk met deze ingreep willen we in deze lagen vides aanbrengen om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen (extra communicatie tussen de verdiepingsvloeren en ruimten). Dit betekent dat bij een gelijkblijvend aantal M2 (economisch) er meerdere kwaliteiten kunnen optreden. De consequenties en mogelijkheden van deze ingrepen genereren de verschillende specifieke ruimten die tevens ook flexibel (globaal) in te delen blijven. Zo kunnen binnen een globaal concept specifieke ruimten, voor bijvoorbeeld kantoortuinen op de koppen van het gebouw, standaard kantoorruimten aan de gevel en kantoorcocoons aan de binnenzijde bij de kern van het gebouw verschijnen. Bruto/netto verhouding 88%

borghwerf roosendaal

Written by hans moor. Posted in kantoor

 

 

opdrachtgever: kikx development     ontwerp: 2009

Borghwerf te Roosendaal is een bedrijventerrein dat gesitueerd is aan de snelweg A17. Op dit bedrijventerrein bevindt zich deze nieuwe ontwikkeling van twee kantoren­villa’s van ieder 900 m2 in drie lagen. Qua opzet is er voor gekozen om de vaste gebruiksonderdelen van kern en functies (lift, trappenhuis, toiletten etc) zo compact mogelijk in te delen. Hiervoor zijn twee variaten van indelingsplattegronden ontwikkeld. Variant A heeft een opzet met een kernindeling in het midden. Kantoorkamers kun­nen rondom de kern en langs de gevel worden ingedeeld. Variant B heeft de functies van trap, lift en toiletten aan één zijde van de vier gevels. Met deze B variant kan er een grote kantoortuin van 300m2 op een laag worden gemaakt. Bij grotere verhuur van 300m2 is het mogelijk om eenvoudig vides toe te passen. De architectonische en ruimtelijke uitwerking betekenen voor de villa’s voor iedere laag een extra kwalit­eit. Zo heeft de begane grond openslaande deuren naar een buitenterras. De 1e verdieping heeft een balkon met openslaande deuren en de 2e verdieping heeft door de gevarieerde dakhellingen een hogere verdiepingsvloer. Als extra optie heeft de 2e verdieping een dakterras.

Materialisering van de villa’s betreffen keuzes in metselwerk, houten gevel etc. voor de begane grond. De 1e en 2e verdieping zijn voorzien van glas en glaspanelen.

 

brainpark t3 rotterdam

Written by hans moor. Posted in kantoor

 

opdrachtgever: blauwhoed vastgoed   ontwerp: 2002-2005

Brainpark T3 kantoorcomplex heeft 15.000 m2 vloeroppervlak. De vier kantoorblokken met variërende hoogtes staan op een gezamenlijke plint ten behoeve van entrees en grondgebonden functies. De Kantoorruimtes kennen een hoge mate van flexibiliteit door grote vloeroppervlaktes en mogelijk meerder verbindingen op hoogte. De 4 kantoorblokken kunnen separaat verhuurd worden. Het complex staat op een tweelaagse parkeergarage, die in het bestaande dijklichaam verborgen is.

silent moving beton

Written by hans moor. Posted in kantoor

 

opdrachtgever: kikx development   ontwerp:2006-2007

In 2006 kreeg Hans Moor Architects de opdracht voor het ontwikkelen van een kantoorgebouw voor de markt, met een oppervlakte van 2400m2. Net als bij het kantoorgebouw community of emptiness is ook hier ontworpen aan de hand van de thema's flexibiliteit, specifiek ruimtelijk verschil en economische randvoorwaarden, zoals een gunstige bruto-netto verhouding etc.). In het ontwerp is geprobeerd om constructie en installatietechniek in relatie tot elkaar te ontwikkelen. De stabiliteit van het gebouw komt voort uit de gekozen staalconstructie ter plaatse van de gevel. De binnenruimte blijft daardoor flexibel in te delen; trappen en liften kunnenop iedere plaats in het gebouw worden gemaakt. De installatieruimte, die normaal gesproken geheel onder de vloeren loopt, is nu voor een deel gehalveerd. Deze ingreep is levert plaatselijk extra hoge ruimtes op. Een deel van de leidingen lopen, parallel aan de constructie, langs de gevel, parallel aan de constructie. De afvoerleiding van warme lucht concentreert zich in de ruimtes waar er het plafond aanwezig is

hans moor architects architecture and urban planning