silent moving staal

Written by hans moor. Posted in utiliteit

 

opdrachtgever: kikx development   ontwerp:2006-2007

In 2006 kreeg Hans Moor Architects de opdracht voor het ontwikkelen van een kantoorgebouw voor de markt, met een oppervlakte van 2400m2. Net als bij het kantoorgebouw community of emptiness is ook hier ontworpen aan de hand van de thema's flexibiliteit, specifiek ruimtelijk verschil en economische randvoorwaarden, zoals een gunstige bruto-netto verhouding etc.). In het ontwerp is geprobeerd om constructie en installatietechniek in relatie tot elkaar te ontwikkelen. De stabiliteit van het gebouw komt voort uit de gekozen staalconstructie ter plaatse van de gevel. De binnenruimte blijft daardoor flexibel in te delen; trappen en liften kunnenop iedere plaats in het gebouw worden gemaakt. De installatieruimte, die normaal gesproken geheel onder de vloeren loopt, is nu voor een deel gehalveerd. Deze ingreep is levert plaatselijk extra hoge ruimtes op. Een deel van de leidingen lopen, parallel aan de constructie, langs de gevel, parallel aan de constructie. De afvoerleiding van warme lucht concentreert zich in de ruimtes waar er het plafond aanwezig is

hans moor architects architecture and urban planning