profiel

        IMG 0105              LinkedIn Logo 2003         instagram 1675670 1280

Hans Moor Architects is een klein bureau en in 2000 opgericht door het winnen van een competitie voor het metrostation Nesselande te Rotterdam. De belangrijkste uitgangspunten van het bureau zijn:

 • Grote mate van samenwerken, waarbij iedere deelnemer aan het ontwerpproces zijn eigen kwaliteitsbronnen kan inbrengen en deze kan laten transformeren te behoeve van een kwalitatief betere en aangepaste architectonische ruimte.
 • De opgave economisch en architectonisch benaderen.  Het realiseren van generieke ‘eenvoudige’ systemen en/of standaardisering, die tegelijkertijd meervoudig gebruik (diversiteit) mogelijk maken. De architectonische ruimte kan zodoende beter inspelen op de vraag van de gebruiker.
 • Duurzaamheid betekent  een continue ontwikkeling in relatie tot lifestyle. Lifestyle geeft een verhoging van de kwaliteit van leven. Onder kwaliteit van leven wordt o.a. verstaan: individuele expressie, gezondheid, een groene leefbaarheid etc.
 • Duurzaamheid maakt deel uit van de universele globale feedbackloop van het leven. ‘Het een leidt tot het ander’ van Le Corbusier leidt uiteindelijk op zichzelf terug. Dit is een ordeningprincipe die een innovatieve houding als ontwerper veronderstelt. De gevonden  ideeen dienen als inbreng voor verbetering en aanpassing ten behoeve van een nieuwe actualiteit en een beter ruimtelijk toekomstig perspectief. Dit is 'accumulatie van ontwerp'.

artikel over architectuur, proces, innovatie en samenwerking in pdf te downloaden: architectuur,....de strijd om innovatie


AWARDS EN COMPETITIE

 • Iktinos, nederland                         1992 -   eervolle vermelding
 • Archiprix 1998, nederland              1998 -   eervolle vermelding
 • Metrostation  Rotterdam                 2000 -   1e prijs
 • Twee bruggen, Rotterdam              2001 -   1e prijs
 • Biennal, Miami, Florida, USA           2001 -   eervolle vermelding
 • Dutch design selection,                  2006 -   nominatie finalist dutch design awards
 • Brede school, Rotterdam                2008 -   eervolle vermelding

TENTOONSTELLING

 • Archiprix 1998 Netherlands
  'Het Debuut' ARCAM gallery Amsterdam', Home for children 'Moria',
  30 Januari t/m 13 March 1999
 • Unbuild concepts Biennale Miami+ Beach, Florida, USA
  The community of emptiness   Oktober 2001 
  Digital spaces, XIII biennale, globalisation and communication
  3-13 Oktober 2002, Santiago de Chile, Chile
 • Mob lab1,  International Architecture Biennale, Las Palmas Rotterdam, Netherlands
  Bridge of wind and water, 7 May- 7 July 2003
 • Dutch design selection, Eindhoven, Netherlands  Bridge absence of light,  Oktober 2006
 • ACN architectuurcentrum  Nijmegen, Film en architectuur  22 april  -  7 juni 2009
  Scenario -  De onuitsprekelijke gemeenschap,  Free energy
 • Days of Dutch Architecture, Tbilisi, Georgie. Exhibition centre 17 - 19 december 2012  https://georgisch.blogspot.com/2012/12/dagen-van-de-nederlandse-architectuur.html   
 • Tbilisi Exhibition Hosting Dutch Architects
  1355956061472 

   

 

  

hans moor architects architecture and urban planning