home

concepthouse prototype gereed

Written by hans moor.

 Concepthouse Prototype is een samenwerkingsverband tussen de academische wereld en partners uit de bouwpraktijk. Gezamenlijk ontwikkelen zij een innovatief bouwconcept voor de Nederlandse woningmarkt naar aanleiding van energie, milieu en bouwtechnische vraagstukken. Hiermee wordt geanticipeerd op de wettelijke eis voor een EPC van 0,0 in 2020.

Om voor de langere termijn praktische en resultaatgerichte oplossingen te ontwikkelen, is er gekozen voor een integrale benadering. Specialistische kennis vanuit de TU-Delft en vanuit de bouwpraktijk zijn gebundeld om de complexe ontwerpproblematiek rond gestapelde woningbouw aan te pakken. Begin 2011 is hiervoor een consortium opgericht.

Naast de vele technische en bouwkundige eisen, is er een cruciale rol toebedeeld aan het consumentgericht bouwen. Concepthouse en Consortium ontwikkelen zich door het implementeren van keuzen van opties, alternatieven (indelingen etc.) en architectuur, die betrokken zijn op de gebruiker.

Medio januari is het prototype van Concepthouse gereed gekomen op de RDM Campus te Heijplaat, Rotterdam. Het is een plug & play energieleverend appartement. De vloeren, wanden en het dak worden kant en klaar op de bouwplaats afgeleverd. Dit geldt ook voor de centrale cel, waarin sanitaire voorzieningen, installaties en aansluitingen voor elektra, water, riool en dergelijke zijn aangebracht .

Het prototype moet uiteindelijk de benodigde testresultaten en bewonerservaringen opleveren om tot marktgerichte optimalisatie van de ontwikkelde bouwcomponenten te komen.

Op dit moment zijn de eerste voorbereidingen in ontwikkeling die een in serie gebouwde appartementencomplex (nulserie) mogelijk moeten maken.

Concepthouse presenteert zich op -Building Holland 2012- in de RAI te Amsterdam in de stand van Boosting.  www.concepthouse.bk.tudelft.nl

Hans Moor Architects maakt deel uit van consortium

 

Cultural festival Shenzhen China

Written by hans moor.

Van 28 november tot 3 december 2012 werd op uitnodiging van JBCIDU het 2e international design cultural fedtival bezocht. Het thema van het festival: geintergreerde planning en ontwerp. Architecten uit verschillende continenten waren daarbij aanwezig. o.a. Alberts en van Huut, en Henk Doll  (Ned),  Martha Schwartz(GB) , Satoshi Ohashi (Zaha hadid, Beijng)e.a. Een van de hoogtepunten was de ronde tafelconferentie met de burgermeester van Shenzhen.

 

 

hans moor architects architecture and urban planning