de open hand - de gesloten hand

open en gesloten hand

........Als de kunstenaars zich identificeren met de witte selecterende hand dan kunnen ze dat louterzijn binnen de vermenigvuldiging van de producten van de economie. Deze grenzeloosheid van de kunstenaar betekent het opheffen van het individu, het individu is niet anders dan een vehikel van de economie. En er is geen vermenigvuldiging wanneer de vehikels daarvan, producten en consumenten, niet zoveel mogelijk aan elkaar gelijkgeschakeld zijn. Eenvormigheid dient productieverhoging............

open hand - de gesloten hand PDF

hans moor architects architecture and urban planning