domino feedback simple sytem - complex performance

Written by hans moor. Posted in feedbacksystem

ontwerp:2007

Het onderzoek voor domino Feedback begon met een deelname voor een prijsvraag van een woonhuis. De prijsvraag had als thema 'eenvoudig' bouwen. De gedachte van 'eenvoudig' bouwen kan vanuit verschillende motieven begrepen. Je zou kunnen denken aan een goedkopere (meer economische) manier van bouwen. Het zou kunnen zijn dat het woord 'eenvoud' een tegenstelling moet creëren om een complexe manier van bouwen tegen te gaan. Complex bouwen houdt vaak in, dat er veel variaties geconstrueerd dienen te worden die tot stand moeten komen binnen democratische processen. Je hoeft maar te denken aan de veel gevraagde thematische belevingen. Complexiteit kan dus een verhoogde kostenpost betekenen voor het bouwen. Een economischer manier van bouwen (energiebesparing, vindingrijkheid etc.) stond ons aan, maar de tegenstelling met een complexe manier van bouwen was voor ons niet van belang. Eenvoud en complex zijn geen woorden die als thema een ontwerpproces kunnen sturen.

Uitgangspunt voor het ontwerpen werd energiebesparing. Dit werd bereikt door de installatietechniek op een andere manier te begrijpen.

In de twintigste eeuw is veel installatietechniek aan het bouwen toegevoegd. Deze was rond 1900 vrijwel nihil. Nu maakt de installatietechniek tot wel dertig tot veertig procent van de bouwkosten uit. Daarnaast is er tussen leidingen en bouwkundige constructies een ingewikkelde verwevenheid ontstaan. Het bouwproces is steeds complexer en chaotischer geworden. Onderlinge afhankelijkheid van deelprocessen in de bouw dienen geminimaliseerd worden. In het ontwerpproces is getracht de installatietechniek zoveel mogelijk los te koppelen en te ontrafelen ten opzichte van de bouwkundige onderdelen. Leidingen kunnen op een nieuwe en eenvoudige wijze aangebracht worden. Er is gebruik gemaakt voor meer prefabricage.

De voordelen zijn: efficiency van het bouwproces, mogelijkheid tot maatreductie en energiereductie

 Het resultaat van woonhuis domino feedback heeft uiteindelijk een transformatie door de free energy ondergaan. Er ontstaat energiebesparing door de free energy. Door dit als uitgangspunt te nemen stuurt ze zowel de installatietechniek als de andere energiebesparingen. De installatietechniek is afhankelijk van de bouwkundige opstelling (4 palen zonder fundering, in Holland staan de meeste huizen op palen). De wijze van produceren is veranderd door gebruikmaking van een kolomprefabricage. De woning bestaat uit:

1.   vloer

2.   dak

3.   Kolom als drager, inclusief installatietechniek en de wand als scheiding.

4.   free energy

De kolom als drager is een module van installatietechniek en ruimtelijke scheiding. De gebruikselementen bevatten bad, douche, toilet, keuken en trap. De verborgen ruimtes in de kolommen zijn voor de leidingen van hemelwater en riolering. Flexibele leidingen maken dit mogelijk. De kolommen zijn te roteren en geven de gebruikers de mogelijkheid hun ruimte zelf in te delen en deze ook weer aan te passen. De woning is uit te breiden door een kwart van de bestaande woning toe te voegen. Een kwartwoning heeft een standaard kolom met een modulaire unit die voorzien kan worden van extra gebruiksfaciliteiten.

De architectonische ruimte wordt door de installatietechniek bepaald. Bewoners kunnen hierop een antwoord geven. Feedback betekent bij deze woning: indelingen die elkaar beïnvloeden en reageren op de free energy. In domino Feedback keert de free energy uit de onuitsprekelijke gemeenschap terug in ons project. Zon, wind en water worden in dit project technologisch begrepen. Free energy is de mogelijkheid om het gebruik van de woning economischer te maken. Dit houdt in minder energieverbruik en in de toekomst verlaging van de footprint.

De footprint betekent een mondiaal rekenmodel, waarbij gebruik van materialen, energie etc. en productie met elkaar verrekend worden, zodat per product (een baksteen of huis) of per individu de persoonlijke footprint berekend kan worden. Deze footprint maakt vergelijking met andere producten in ecologische zin zinvol.

Het eindresultaat laat zien dat het niet gaat om kwaliteitsverbetering in de projecten van de kantoren met woorden zoals: flexibiliteit, specifieke ruimten, thematische ruimtes, maar om de ruimtelijke verandering als gevolg van dragende woorden die de toekomst gaan sturen: free energy en energiebesparing.

 

hans moor architects architecture and urban planning